АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.09.2009г. до 30.09.2009г.

No по ред

Дата на заседание

Вид и Номер на дело

1

01.09.09г.

Адм. дело 415/09

Адм. дело 426/09

Адм. дело 427/09

Адм. дело 429/09

Адм. дело 430/09

Адм. дело 431/09

Адм. дело 433/09

2

08.09.09г.

Адм. дело 201/09

Адм. дело 316/09

Адм. дело 341/09

Адм. дело 344/09

Адм. дело 399/09

Адм. дело 402/09

Адм. дело 452/09

Адм. дело 454/09

Адм. дело 469/09

3

10.09.09г.

Адм. дело 184/09

Адм. дело 339/09

Адм. дело 426/09

4

14.09.09г.

Адм. дело 286/09

Адм. дело 320/09

Адм. дело 342/09

Адм. дело 462/09

5

15.09.09г.

Адм. дело 313/09

Адм. дело 314/09

Адм. дело 322/09

Адм. дело 348/09

Адм. дело 461/09

Адм. дело 468/09

6

16.09.09г.

КАНД 232/09

КАНД 235/09

КАНД 238/09

КАНД 240/09

КАНД 241/09

КАНД 242/09

КАНД 244/09

КАНД 246/09

КАНД 248/09

КАНД 250/09

КАНД 251/09

КАНД 254/09

КАНД 256/09

КАНД 257/09

КАНД 259/09

КАНД 261/09

КАНД 264/09

КАНД 267/09

КАНД 269/09

КАНД 273/09

КАНД 278/09

КАНД 283/09

КАНД 294/09

7

17.09.09г.

Адм. дело 157/08

Адм. дело 82/09

Адм. дело 152/09

Адм. дело 171/09

Адм. дело 173/09

Адм. дело 199/09

Адм. дело 203/09

Адм. дело 281/09

Адм. дело 295/09

Адм. дело 311/09

Адм. дело 312/09

Адм. дело 315/09

Адм. дело 347/09

Адм. дело 416/09

8

23.09.09г.

Адм. дело 143/09

Адм. дело 462/09

Адм. дело 494/09

Адм. дело 508/09

КАНД 183/09

КАНД 211/09

КАНД 231/09

КАНД 233/09

КАНД 234/09

КАНД 237/09

КАНД 239/09

КАНД 243/09

КАНД 245/09

КАНД 247/09

КАНД 252/09

КАНД 255/09

9

24.09.09г.

Адм. дело 330/09

Адм. дело 380/09

Адм. дело 385/09

10

29.09.09г.

Адм. дело 266/09

Адм. дело 334/09

Адм. дело 343/09

Адм. дело 381/09

Адм. дело 387/09

Адм. дело 388/09

Адм. дело 394/09

Адм. дело 395/09

Адм. дело 401/09

Адм. дело 403/09

Адм. дело 410/09

Адм. дело 414/09

Адм. дело 415/09

Адм. дело 419/09

Адм. дело 423/09

Адм. дело 457/09

Адм. дело 464/09

Адм. дело 466/09

Адм. дело 473/09

Адм. дело 477/09

Адм. дело 484/09

Адм. дело 486/09

Адм. дело 487/09

Адм. дело 498/09