АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.
12.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред

Дата на заседание

Вид и Номер на дело

1

01.12.09г.

Адм. дело 343/09

Адм. дело 451/09

Адм. дело 776/09

Адм. дело 783/09

Адм. дело 819/09

Адм. дело 670/09

Адм. дело 732/09

Адм. дело 744/09

Адм. дело 747/09

Адм. дело 779/09

Адм. дело 780/09

Адм. дело 786/09

2

02.12.09г.

КАНД 357/09

3

03.12.09г.

Адм. дело 627/09

Адм. дело 628/09

Адм. дело 637/09

Адм. дело 650/09

Адм. дело 659/09

Адм. дело 662/09

Адм. дело 666/09

Адм. дело 742/09

Адм. дело 777/09

Адм. дело 785/09

Адм. дело 789/09

4

07.12.09г.

Адм. дело 792/09

Адм. дело 796/09

5

08.12.09г.

Адм. дело 381/09

Адм. дело 409/09

Адм. дело 570/09

Адм. дело 694/09

Адм. дело 737/09

Адм. дело 790/09

Адм. дело 794/09

Адм. дело 804/09

Адм. дело 809/09

Адм. дело 814/09

Адм. дело 815/09

Адм. дело 838/09

Адм. дело 843/09

Адм. дело 850/09

6

09.12.09г.

КАНД 335/09

КАНД 342/09

КАНД 356/09

КАНД 358/09

КАНД 360/09

КАНД 361/09

КАНД 362/09

КАНД 364/09

КАНД 367/09

КАНД 369/09

КАНД 371/09

КАНД 373/09

7

10.12.09г.

Адм. дело 312/09

Адм. дело 470/09

Адм. дело 492/09

Адм. дело 530/09

Адм. дело 641/09

Адм. дело 708/09

Адм. дело 714/09

Адм. дело 733/09

Адм. дело 734/09

Адм. дело 738/09

Адм. дело 739/09

Адм. дело 741/09

Адм. дело 767/09

Адм. дело 774/09

Адм. дело 778/09

Адм. дело 784/09

Адм. дело 788/09

Адм. дело 805/09

Адм. дело 810/09

Адм. дело 817/09

Адм. дело 834/09

Адм. дело 837/09

Адм. дело 852/09

Адм. дело 853/09

Адм. дело 857/09

8

15.12.09г.

Адм. дело 670/09

Адм. дело 759/09

Адм. дело 763/09

Адм. дело 768/09

Адм. дело 770/09

Адм. дело 773/09

Адм. дело 795/09

Адм. дело 797/09

Адм. дело 798/09

Адм. дело 823/09

Адм. дело 833/09

Адм. дело 859/09

Адм. дело 860/09

9

16.12.09г.

КАНД 352/09

КАНД 359/09

КАНД 363/09

КАНД 365/09

КАНД 366/09

Адм. дело 699/09

10

17.12.09г.

Адм. дело 417/09

Адм. дело 420/09

Адм. дело 478/09

Адм. дело 622/09

Адм. дело 684/09

Адм. дело 722/09

Адм. дело 726/09

Адм. дело 745/09

Адм. дело 746/09

Адм. дело 772/09

Адм. дело 779/09

Адм. дело 781/09

Адм. дело 786/09

Адм. дело 800/09

Адм. дело 806/09

Адм. дело 807/09

Адм. дело 811/09

Адм. дело 818/09

Адм. дело 830/09

Адм. дело 832/09

Адм. дело 835/09

Адм. дело 836/09

Адм. дело 840/09

Адм. дело 841/09

Адм. дело 842/09

Адм. дело 845/09

Адм. дело 848/09

Адм. дело 849/09

Адм. дело 851/09

Адм. дело 854/09

Адм. дело 855/09

Адм. дело 856/09

Адм. дело 861/09

Адм. дело 862/09

Адм. дело 863/09

Адм. дело 864/09

11

21.12.09г.

Адм. дело 608/09

Адм. дело 757/09

Адм. дело 758/09

Адм. дело 762/09

12

22.12.09г.

Адм. дело 867/09

Адм. дело 871/09

Адм. дело 874/09

13

23.12.09г.

Адм. дело 888/09

Адм. дело 894/09