АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.
05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред

Дата на заседание

Вид и Номер на дело

1

03.05.10г.

Адм. дело 134/10

Адм. дело 159/10

2

04.05.10г.

Адм. дело 111/10

Адм. дело 144/10

Адм. дело 146/10

Адм. дело 157/10

Адм. дело 172/10

Адм. дело 187/10

3

05.05.10г.

КАД 4/10

КАНД 109/10

КАНД 113/10

КАНД 114/10

КАНД 116/10

КАНД 120/10

КАНД 123/10

КАНД 130/10

4

11.05.10г.

Адм. дело 311/09

Адм. дело 136/10

Адм. дело 174/10

Адм. дело 198/10

5

12.05.10г.

КАНД 91/10

КАНД 106/10

КАНД 111/10

КАНД 117/10

КАНД 122/10

КАНД 124/10

6

13.05.10г.

Адм. дело 886/09

Адм. дело 160/10

Адм. дело 196/10

Адм. дело 207/10

7

18.05.10г.

Адм. дело 131/10

Адм. дело 165/10

Адм. дело 77/10

Адм. дело 137/10

Адм. дело 184/10

Адм. дело 189/10

Адм. дело 197/10

Адм. дело 200/10

8

19.05.10г.

КАНД 93/10

КАНД 108/10

КАНД 118/10

КАНД 121/10

КАНД 126/10

КАНД 127/10

КАНД 128/10

КАНД 129/10

КАНД 131/10

КАНД 133/10

КАНД 136/10

КАНД 138/10

КАНД 139/10

КАНД 141/10

КАНД 145/10

КАНД 146/10

9

20.05.10г.

Адм. дело 327/09

Адм. дело 492/09

Адм. дело 125/10

Адм. дело 148/10

Адм. дело 152/10

Адм. дело 192/10

Адм. дело 221/10

Адм. дело 222/10

Адм. дело 224/10

Адм. дело 233/10

10

25.05.10г.

Адм. дело 144/10

Адм. дело 187/10

Адм. дело 189/10

Адм. дело 200/10

11

26.05.10г.

КАНД 125/10

КАНД 132/10

КАНД 135/10

КАНД 137/10

КАНД 142/10

КАНД 153/10

12

27.05.10г.

Адм. дело 188/09

Адм. дело 880/09

Адм. дело 87/10

Адм. дело 128/10

Адм. дело 140/10

Адм. дело 142/10

Адм. дело 181/10

Адм. дело 190/10

Адм. дело 199/10

Адм. дело 203/10

Адм. дело 258/10