АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.
01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред

Дата на заседание

Вид и Номер на дело

1

07.01.10г.

Адм. дело 701/09

Адм. дело 702/09

Адм. дело 761/09

Адм. дело 764/09

Адм. дело 912/09

Адм. дело 917/09

Адм. дело 922/09

2

11.01.10г.

Адм. дело 888/09

Адм. дело 894/09

Адм. дело 915/09

Адм. дело 918/09

Адм. дело 924/09

3

12.01.10г.

Адм. дело 311/09

Адм. дело 592/09

Адм. дело 731/09

Адм. дело 732/09

Адм. дело 736/09

Адм. дело 744/09

Адм. дело 759/09

Адм. дело 763/09

Адм. дело 770/09

Адм. дело 794/09

Адм. дело 795/09

Адм. дело 831/09

Адм. дело 866/09

Адм. дело 885/09

Адм. дело 891/09

Адм. дело 892/09

Адм. дело 897/09

Адм. дело 902/09

Адм. дело 906/09

Адм. дело 914/09

Адм. дело 916/09

Адм. дело 920/09

Адм. дело 923/09

Адм. дело 930/09

Адм. дело 934/09

Адм. дело 940/09

4

13.01.10г.

КАНД 374/09

КАНД 375/09

КАНД 376/09

КАНД 381/09

КАНД 382/09

КАНД 384/09

5

14.01.10г.

Адм. дело 335/08

Адм. дело 393/09

Адм. дело 424/09

Адм. дело 660/09

Адм. дело 692/09

Адм. дело 799/09

Адм. дело 802/09

Адм. дело 820/09

Адм. дело 821/09

Адм. дело 825/09

Адм. дело 826/09

Адм. дело 835/09

Адм. дело 865/09

Адм. дело 873/09

Адм. дело 887/09

Адм. дело 900/09

Адм. дело 919/09

Адм. дело 921/09

6

19.01.10г.

Адм. дело 694/09

Адм. дело 828/09

Адм. дело 874/09

Адм. дело 876/09

Адм. дело 878/09

Адм. дело 910/09

Адм. дело 911/09

Адм. дело 929/09

Адм. дело 939/09

7

20.01.10г.

КАНД 370/09

КАНД 377/09

КАНД 379/09

КАНД 383/09

КАНД 385/09

КАНД 386/09

КАНД 387/09

КАНД 388/09

КАНД 391/09

8

21.01.10г.

Адм. дело 119/09

Адм. дело 322/09

Адм. дело 681/09

Адм. дело 708/09

Адм. дело 714/09

Адм. дело 727/09

Адм. дело 730/09

Адм. дело 739/09

Адм. дело 742/09

Адм. дело 793/09

Адм. дело 808/09

Адм. дело 812/09

Адм. дело 834/09

Адм. дело 837/09

Адм. дело 839/09

Адм. дело 844/09

Адм. дело 847/09

Адм. дело 890/09

Адм. дело 893/09

Адм. дело 896/09

Адм. дело 899/09

Адм. дело 901/09

9

26.01.10г.

Адм. дело 773/09

Адм. дело 830/09

Адм. дело 832/09

Адм. дело 859/09

Адм. дело 860/09

Адм. дело 903/09

Адм. дело 905/09

Адм. дело 948/09

Адм. дело 956/09

Адм. дело 4/10

Адм. дело 18/10

Адм. дело 23/10

10

28.01.10г.

Адм. дело 528/09

Адм. дело 645/09

Адм. дело 767/09

Адм. дело 768/09

Адм. дело 841/09

Адм. дело 861/09

Адм. дело 879/09

Адм. дело 882/09

Адм. дело 889/09

Адм. дело 895/09

Адм. дело 898/09

Адм. дело 904/09

Адм. дело 932/09

Адм. дело 933/09

Адм. дело 936/09

Адм. дело 937/09

Адм. дело 2/10