Галерия
 

Ден на отворени врати в Административен съд - Хасково, 04.06.2019г.

 
 

Административен съд – Хасково даде отчет за дейността си през 2018 г.

 
 

Урок за правата ни като граждани в Европейския съюз

 
 

Трети урок за подрастващи се проведе днес в Административен съд - Хасково, част от образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

 
 

Лекция в Административен съд - Хасково, част от образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

 
 

Годишен доклад за 2017г. Административен съд - Хасково, 28.03.2018г.

 
 

Ден на отворени врати в Административен съд - Хасково, 05.06.2017г.

 
 

Oбразователната програма за повишаване правната грамотност на подрастващите, 25.04.2017г.

 
 

Годишен доклад за 2016г. Административен съд - Хасково, 09.03.2017г.

 
 

10 години Административен съд - Хасково, 01.03.2017г.

 
 

Встъпване в длъжност на съдия Росица Чиркалева-Иванова,02.11.2016г.

 
 

Ден на отворени врати 09.06.2016г.

 
 

Ден на отворени врати 05.06.2015г.

 
 

Заключителна пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” 17.10.2014г.

 
 

Ден на отворени врати 06.06.2014г.

 
 

Ден на отворени врати 07.06.2013г.

 
 

Административен съд - Хасково е отличен с наградата "Съд-модел", 30.11.2012г.

 
 

Откриване Информационния център на Административен съд - Хасково, 17.10.2011г.

 
 

Регионален семинар на тема "Проблеми по прилагането на ЗАНН в административнонаказателните производства", 14.10.2011г.

 
 

Откриване сградата на Административен съд - Хасково, 20.03.2009г.

 

 

  Административен съд Хасково