Заключителната пресконференция, 17.10.2014г.
 

Заключителна пресконференция по проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”, 17.10.2014г.

 
     
Брой страници :   Текуща страница :  

 

  Административен съд Хасково