Справки за дела

На тази страница може да направите различни справки за делата при Административен съд - Хасково ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Указания за потребителите за извършване на справки по дела


      В информационния център на съда на телефон 038/ 650 514 всеки работен ден от 14ч. до 17ч. могат да бъдат направени следните справки за движението на съдебните дела:
      - дата и час на насрочване
      - статус на дело- насрочено, без движение, спряно или др.
      - получени документи
      - местонахождение на делото

 


 

 


  Административен съд Хасково