Пресцентър

В момента няма свободни позиции.


--------------------------------Документи за кандидатстване:--------------------------------

1. Автобиография - (doc), (pdf);
2. Молба за кандидатстване на работа - (doc), (pdf);
3. Декларация по чл.162 от Закона за съдебната власт - за съдебни помощници - (doc), (pdf).
4. Декларация по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).
5. Декларация по чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата - (doc), (pdf).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково