Образци на документи


Документи и бланки:

 

Справка декларация за възнаграждение на вещо лице - (doc), (pdf)

Молба за подаване на документи - (doc), (pdf)

Молба за връщане на документи - (doc), (pdf)

Молба за издаване на съдебно удостоверение - (doc), (pdf)

Молба за издаване на незаверен препис - (doc), (pdf)

Молба за издаване на заверен препис - (doc), (pdf)

Молба за издаване на изпълнителен лист - (doc), (pdf)

Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело - (doc), (pdf)

Молба за издаване на удостоверение на лице, което не е страна по дело - (doc), (pdf)

Молба за освобождаване от съдебни такси - (doc), (pdf)

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние - (doc), (pdf)

Молба за предоставяне на правна помощ по образувано дело - (doc), (pdf)

Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ - (doc), (pdf)

Сметка/Фактура по чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ - (doc), (pdf)

 

 


 

  Административен съд Хасково