Пресцентър

21.01.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     ХАСКОВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на осн. чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на Община- Хасково против решение № 683/17.12.2010г. на Общински съвет- Хасково, с което се изменя и допълва Наредбата за общинска собственост. По жалбата е образувано административно дело №18 по описа за 2011г. на Административен съд- Хасково.
ДЕЛОТО е насрочено за 09.03.2011г. от 11:00 часа.

21.01.2011г. ------------------------------------------------------------------------------------

     ХАСКОВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на осн. чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на Община- Хасково против решение № 657/26.11.2010г. на Общински съвет- Хасково, потвърдено с решение №666/17.12.2010г. на Общински съвет- Хасково, с което се изменя Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община- Хасково. По жалбата е образувано административно дело №856 по описа за 2010г. на Административен съд - Хасково.
ДЕЛОТО е насрочено за 16.02.2010г. от 11:00 часа.

02.08.2010г. ------------------------------------------------------------------------------------

     ХАСКОВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на осн. чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на чл.40, т.10а, т.11 и т.11а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Х., от страна на жалбоподателя „МЕТРОПОЛИС ГРУП”АД със седалище гр.С., по което е образувано административно дело №307 по описа за 2010г. на Административен съд – Хасково.
     ДЕЛОТО е насрочено за 06.10.2010 г. от 11:00 часа.

 

 

 

 

 


  Административен съд Хасково