КАРТА НА САЙТА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ДЕЛА

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЛ.ПОДПИС

ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ

ТЪРГОВЕ

История

§ Административен съд - Хасково е един от 28-те административни съдилища, създаден по силата на параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Административно - процесуалния кодекс, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на Окръжен съд - Хасково.

 

§ На 15 февруари 2007г. положиха клетва и встъпиха в длъжност съдиите от Административен съд - Хасково, след проведен национален конкурс.

 

§ Съгласно параграф 4 ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс от 01.03.2007г. Административен съд - Хасково започна да образува дела.

 

§ На 20 март 2009 г. се проведе тържественото освещаване и официалното откриване на новата сграда на Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

 

  Административен съд Хасково